Årsmøtet 2017 vel gjennomført!

Tysdag 7. mars møttes medlemer i Leikarringen for å evaluere året som har gått i tillegg til å vedteke planar for det kommande året.

Som vanleg vert årsmøtet avslutta med valg. I samband med det ønskjer me å takke dei som har gjort ein innsats i styret og nemnder, men som no har takka for seg for denne gong!

Ny samansetjing av styre og nemder ser no slik ut:

Styret i Leikarringen
Audun Grüner-Hegge – leiar
Elise Kjønsletten – styremedlem
Simon Løvald – styremedlem
Solveig Brekke Hauknes – styremedlem
Eline Nordseth Berg – varamedlem
Marta Lindvik – varamedlem

Bunadnemnda
Ragnhild Holen, Anne Cathrine Johansen & Evald Fredholm

Rådet
Anbjørg Myhra Bergwitz, Karianne Johansen, Lasse Pettersen, Astrid Skrindo & Rune Hernes Bjerke

Valnemnda
Margunn Nesbakken Oma, Audun Stokke Hole, Sigrid Kjøbli, Eva Fischer, Tore Steigen

For å ta fatt på det nye året med frisk sinn, legg vi no bak oss eit fantastisk danseår i 2016 med mykje fine minne. Heile årsmeldinga for 2016 finn du her: Årsmelding 2017 (vedteke 7.3.2017)

Underteikna årsmøtereferat kan de lese her: Årsmøtereferat LR 2017