Foto: Per Tomas S. Kjaervik

Bli medlem

BLI MEDLEM?

For å vere med på aktivitetane i Leikarringen, må du melde deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo.

Pris: 800,- (ordinær)/700,- (studentar) pr. år
Er du ikkje medlem kostar ei øving 50,-

Du får tilsendt ein faktura når du melder deg inn. Eit medlemskap gjeld frå 1. januar kvart år (ev. frå innmelding). Spørsmål om medlemsavgift kan rettast til oddfrid@bul.no

Meld deg inn her, og les meir om medlemskap og fordelar: www.bul.no/blimedlem