Minikurs i Rørospols & Søndagsdans i BLS

Ein gong i halvåret vert Leikarringen invitert til å arrangere kurs og dansekveld hjå BLS. Denne gongen er det Solveig Brekke Hauknes og Audun Grüner-Hegge som instruerar i rørospols, og musikar er Dag Stian Baltzersen.

Minikurset vert halde kl. 18.00 – 19.30. Etter kurset vert det dansekveld med Steinsgårdskroken frå kl. 19.30 i Storsalen. Alt ligg til rette for den som vil svinga seg i polsen!

Inngang minikurs & sundagsdans:
Alle kr. 130,- (inkluderer påfølgjande sundagsdans)
Studentpris kr. 80,- (inkluderer påfølgjande sundagsdans)

Inngang for berre sundagsdans:
Medlemer kr 100,- / ikkje-medlemer kr 130,-
Studentpris kr. 50,-

Dato
19. mars 2017
Kl.18.00
Stad:
Nordahl Bruns gate 22
Instruktører:
Audun Grüner-Hegge & Solveig Brekke Hauknes
Kursmusikar:
Dag Stian Baltzersen
Søndagsdans kl. 19.30:
Steinsgårdskroken