Foto: Ingvil Skeie Ljones

Øving: Danseteknikk

Instruktør: Vegar Vårdal

Musikar: Bjørn Kåre Odde

Dato
28. november 2017
Kl.19.30
Stad
Rosenkrantz' gate 8
Tid
19:30-21:30