Foto: Terje Svindseth

Søndans

Søndansen

Instruktør: Folke Flateland
Musikar: Hans Petter Holen

Ein søndag i månaden arrangerer Leikarringen Søndans. Dette er eit tilbod til dei som ikkje går fast i Leikarringen og til dei som treng enno litt meir dans enn det dei får til dømes på tysdagane.

Vi dansar mykje kontradans/stildans og det skal vere mykje sosialt kvar kveld.

Velkomne skal de vere!

Datoar
19. februar 2017
19. mars 2017
23. april 2017
NGI Sognsveien 72
Tidspunkt
18.00-21.00
Øving i søndansen