Foto: Terje Svindseth

Søndans

Søndansen

Instruktør: Folke Flateland
Musikar: Hans Petter Holen

Ein søndag i månaden arrangerer Leikarringen Søndans. Dette er eit tilbod til dei som ikkje går fast i Leikarringen og til dei som treng enno litt meir dans enn det dei får til dømes på tysdagane.

Vi dansar mykje kontradans/stildans og det skal vere mykje sosialt kvar kveld.

Velkomne skal de vere!

Datoar
17. september 2017
Kl.18.00
1. oktober 2017
Kl.18.00
29. oktober 2017
Kl.18.00
26. november 2017
Kl.18.00
Stad:
Lagsrommet, Rosenkrantz' gate 8
Tidspunkt
18.00-21.00
Øving i søndansen