Foto: Per Tomas S. Kjaervik

Bli medlem

BLI MEDLEM?

For å vere med på aktivitetane i Leikarringen, må du melde deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo.

Pris: 950,- (ordinær) / 800,- (studentar) pr. år
Er du ikkje medlem kostar ei øving 50,-

Du får tilsendt ein faktura når du melder deg inn. Eit medlemskap gjeld frå 1. januar kvart år (ev. frå innmelding). Spørsmål om medlemsavgift kan rettast til kari.velure@bul.no.

Meld deg inn her, og les meir om medlemskap og fordelar: www.bul.no/blimedlem

IKKJE MEDLEM – MEN YNSKJER INFORMASJON OM LEIKARRINGEN?

Ta kontakt med oss: leikarringen@bul.no