Hundreleik

Leikarringen i BUL Oslo fyller 100 år i 2019!

Dette skal feirast gjennom eit heilt år med mange ulike og artige tilskipingar som tilsaman utgjer HUNDRELEIK!

Følg med på www.hundreleik.no for oppdatert informasjon!

Arrangementet er støtta av Rådet for folkemusikk og folkedans og Bondeungdomslaget i Oslo.