Foto: Noregs Ungdomslag

Nytt styre for 2018

Etter årsmøtet 27.02.18 vart det vald eit nytt styre til Leikarringen.

Styret i Leikarringen:
Audun Grüner-Hegge – leiar
Aleksander Breiby Herseth – styremedlem
Simon Hesselberg Løvald – styremedlem
Solveig Brekke Hauknes – styremedlem
Martha Gjendem Lillebakk – varamedlem
Marta Lindvik – varamedlem

Bunadnemnda:
Evald Fredholm
Ragnhild Marie Holen
Anne Cathrine Johansen

Rådet:
Anbjørg Myhra Bergwitz
Lasse Pettersen
Karianne Johansen
Anne Cathrine Johansen
Rune Hernes Bjerke 

Valnemnda:
Sigrid Kjøbli
Audun Stokke Hole
Eva Fischer Hansen
Elise Tjørnsletten

 

Her legg me snart ut referatet frå årsmøtet.