Foto: Thor Hauknes

Øving: Danseteknikk

Den siste øvinga i januar set me fokuset på danseteknikk, og spesielt på danseteknikk retta mot reinlender. Denne øvinga vil gjera godt for både dei heilt ferske og dei som har dansa lenge.

Instruktør: Bente Syvertsen

Musikar: Torfinn Hoftsad

Dato
30. januar 2018
Kl.19.30
Stad
Rosenkrantz' gate 8
Pris
Medlemer gratis, ikkje-medlem 50,-