Foto: Ingvil Skeie Ljones

Øving: Danseteknikk

Instruktør: Vegar Vårdal

Musikar: TBA

Dato
3. oktober 2017
Kl.19.30
Stad
Rosenkrantz' gate 8