Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Øving: Swing

Vegar kjem endå ein gong og har kurs i swing med oss!

Instruktør: Vegar Vårdal

Musikar: Torfinn Hofstad

Dato
24. april 2018
Kl.19.30
Stad
Rosenkrantz' gate 8
Pris
Medlemer gratis, ikkje-medlemer 50,-