Foto: Ingvil Skeie Ljones

Øving: Swing

Instruktør: Vegar Vårdal

Dato
10. april 2018
Kl.19.30
Stad
Rosenkrantz' gate 8
Pris
Medlemer gratis, ikkje-medlemer 50,-