Foto: Hans Petter Holen

Søndans

Ein søndag i månaden arrangerer Leikarringen Søndans. Dette er eit tilbod til dei som ikkje går fast i Leikarringen og til dei som treng enno litt meir dans enn det dei får til dømes på tysdagane.

Vi dansar mykje kontradans/stildans og det skal vere mykje sosialt kvar kveld.

Vi dansar 1800-2100, med pause.

Datoar
25. november 2018
Kl.18.00
9. desember 2018
Kl.18.00
Stad
Lagsrommet, Rosenkrantz' gate 8