Foto: Hans Petter Holen

Søndans

Ein søndag i månaden arrangerer Leikarringen Søndans. Dette er eit tilbod til dei som ikkje går fast i Leikarringen og til dei som treng enno litt meir dans enn det dei får til dømes på tysdagane.

Vi dansar mykje kontradans/stildans og det skal vere mykje sosialt kvar kveld.

Vi dansar 18:00-21:00, med pause (ta med kaffe/te til pausen).

Datoar
27. januar 2019
Kl.18.00
24. februar 2019
Kl.18.00
24. mars 2019
Kl.18.00
5. mai 2019
Kl.18.00
Stad
Lagsrommet, Rosenkrantz' gate 8